EKSEMPEL PÅ DELT MONTERING

Dette er et eksempel på hvordan det kan se ut ved DELT MONTERINGSPAKKE. Etter det er tatt hull i veggen føres kobberrørene, drensrør og signalkabel gjennom hullet. Innedelen kan monteres på veggen på innsiden. 

Det er viktig å ikke fjerne isolasjonen på rørene. Dersom dette er blindplugg på kobberrørene er det viktig at disse ikke tas av. Signalkabel må være lang nok til å nå utedelen. 

Signalkabel følger normalt ikke med i varmepumpen og må kjøpes utenom. Det er viktig at den har tilstrekkelig lengde til å nå utedelen med god margin.