Hva er F-GASS
Hva betyr det for deg?

En varmepumpe bruker gass som arbeidsmedium. Det er altså gass som sirkulerer i rørene og beveger seg mellom innedelen og utedelen og som skaper varme. Det er helt helt essensielt at denne gassen er riktig type og riktig mengde for at varmepumpen skal virke optimalt.

Utfordringen med denne gassen er at det er en såkalt HFK-gass, altså at den inneholder Hydrogenfluorkarboner. HFK-gasser er miljøskadelig og bidrar til global oppvarming, og skal ikke under noen omstendigheter slippes ut i friluft. En kilo med en helt vanlig type HFK-gass utgjør for eksempel mer enn 2000 kg CO2. EU har derfor innført en forordning som krever at alle som jobber med HFK-gasser må lære å håndtere gassen og sertifiseres av et godkjenningsorgan. Norge tilsluttet seg til denne forordningen og det har siden 2013 vært ulovlig å jobbe med varmepumper som inneholder HFK-gasser uten å være F-gass-sertifisert. For å bli sertifisert kreves det at man gjennomgår opplæring og det stiller strenge krav til utstyret man bruker. Både bedriften og hver enkelt som jobber med varmepumper skal ha F-gass-sertifikat. I Norge er det Isovator som er utpekt som godkjenningsorgan for F-gass-sertifisering. 

Be gjerne om å se F-gass-sertifikatet for både installatøren og bedriften du bruker ved installasjon av varmepumpe. Husk at det er du som anleggseier som er ansvarlig for kontroll og forhindre at lekkasje oppstår.