HVA GJØRES VED EN INSTALLASJON

Før vi kommer for å installere varmepumpe er det viktig at du som kunde har gjort noen forberedelser. Det viktigste er at du har en tanke om hvor varmepumpens innedel og utedel skal plasseres.

  • Innedel bør plasseres på en yttervegg.
  • Optimalt bør avstanden mellom innedel og utedel være rundt 4 meter. Det kan løses med lengre eller kortere rørstrekk, men dette kan påvirke varmepumpens effekt.
  • Innedel bør plasseres mest mulig sentralt i rommet for å klare å fordele luften best mulig.
  • Innedel vil avgi noe lyd og bør unngås plassert i umiddelbar nærhet av oppholdssted som sofakrok eller spisestue.
  • Innedel vil ha luftkast på 4-6 meter og det kan være ubehagelig å få direkte utblåsing mot seg, enten det er varm eller kald luft.
  • Utedel bør plasseres på bakken eller grunnmursveggen. Når viften på utedelen går kan det skape noe vibrasjon, og ved plassering på trevegg kan man risikere at vibrasjonene høres/kjennes inne.

Når en installatør kommer kan man sammen med installatøren vurdere alternativene man har tenkt for plassering. Installatøren vil kunne komme med anbefalinger.

Normalt vil installatøren starte med et hull i veggen. Dette må gjøres for at rørene mellom innedelen og utedelen skal kobles sammen. Hullet tas med hullsag og vil normalt være mellom 65 mm og 75 mm. Etter rørene er ført gjennom veggen vil hullet tettes for å unngå innsuging av kald luft og eventuelle skadedyr.

Det anbefales å bruke plastkanaler til rørene der disse skal være synlige for å ivareta det estetiske. Plastkanalene er 75 mm brede og kommer i forskjellige farger, men installatøren har normalt med seg kun hvit. Dersom du ønsker en annen farge er det viktig at installatøren får beskjed slik at vi kan ta med farge etter behov.

Før rørene kobles sammen trykktestes og vakuumeres hele anlegget inkludert rørene. Dette er viktig prosess som skal hindre eventuell lekkasje av arbeidsmediet (gassen) og sørge for at varmepumpen fungerer optimalt. Redusert arbeidsmedium vil føre til nedsatt effekt og mindre økonomisk drift, og i mange tilfeller resultere i riming/ising på kondensatoren. Gassen er også miljøskadelig og bidrar til global oppvarming, og må derfor ikke slippes ut i friluft. Vakuumering gjøres for å være sikker på at det ikke kommer vann eller luft i sirkulasjon i anlegget. Vann, luft og forurensning er anleggets største fiender og vil føre til reduksjon av effektivitet og i ytterste konsekvens havari.

Både vakuumering og trykktesting er tid- og ressurskrevende prosesser og noen montørbedrifter vil sløyfe dette for å spare tid. En montasje med tilstrekkelig trykktesting og vakuumering vil normalt ta minimum 3-4 timer. Det er imidlertid viktig at du som kunde etterspør dette for å være sikker på at anlegget ditt vil fungere optimalt og mest mulig effektivt, og ikke godta at montasje uten trykktesting og vakuumering blir utført.

Etter at rørene er testet og koblet sammen startes anlegget første gang. Installatøren kjører anlegget i både varme- og kjøledrift og måler trykk, temperatur, effekt og spenning og registrerer dette i serviceheftet ditt på nett. Du vil i tillegg få denne sendt på mail. Dette, sammen med faktura for installasjonen, er viktig dokumentasjon som kreves for produsentens garanti for varmepumpen og for senere service og reparasjoner.

Etter installasjon vil installatøren etter beste evne rydde etter seg. Det er viktig å informere om at det likevel kan bli igjen noe nedfall av støv og lignende etter installasjonen. Det kan derfor være nødvendig å gå over gulvet med klut for å rengjøre og fjerne alt. Søppelet etter installasjonen skal installatøren selvfølgelig ta med seg.

Når varmepumpen er installert og testet er den klar til bruk. Installatøren vil gå gjennom de grunnleggende funksjonene og vise anbefalte innstillinger. Det er likevel viktig at du som bruker leser gjennom bruksanvisningen for å få best mulig nytte av varmepumpen din.