Kundeundersøkelse

  1. Hvordan opplevde du kontakten/kommunikasjonen med A1 Service AS fra første gang du tok kontakt til du fikk montert varmepumpen din?
  (1 er lite fornøyd/misfornøyd og 6 er svært fornøyd)
  123456

  2. Hvordan opplevde du tidsbruken/effektiviteten med A1 Service AS fra du tok kontakt til du fikk montert varmepumpen din?
  (1 er lite fornøyd/misfornøyd og 6 er svært fornøyd)
  123456

  3. Hva synes du om tilbudet du fikk for varmepumpe/montering?
  (1 er lite fornøyd/misfornøyd og 6 er svært fornøyd)
  123456

  4. Hvor sannsynlig er det at du vil bruke A1 Service AS igjen neste gang du trenger service og/eller montering av varmepumpe?
  (1 er lite sannsynlig/usannsynlig og 6 er svært sannsynlig)
  123456

  5. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale noen du kjenner å bruke A1 Service AS når de trenger ny varmepumpe eller service på sin varmepumpe?
  (1 er lite sannsynlig/usannsynlig og 6 er svært sannsynlig)
  123456

  6. Alt i alt - hvor fornøyd er du med A1 Service AS
  (1 er lite fornøyd/ufornøyd og 6 er svært fornøyd)
  123456

  Vi blir glade om du skriver noen ord om hvordan du opplevde A1 Service AS