SELVMONTERING
fra kr 1990,-

Hvis du kjøper en varmepumpe og gjør det meste av arbeidet selv, kan vi tilby en rimelig selvmonteringspakke. Da kontrollerer vi monteringen som er gjort av kunden og kobler sammen anlegget før vi igangsetter varmepumpen. Deretter utfører vi tester og målinger.

SELMONTERINGSPAKKER FORUTSETTER AT DU HAR

 • Kjøpt og montert alle deler du trenger selv (stativ til utedelen, rør mellom inne- og utedel, signalkabel mellom inne- og utedel, strømtilførselkabel, drensrør)
 • Montert innedelen og utedelen korrekt etter monteringsanvisning
 • Tatt hull i veggen og ført rør og kabler gjennom, tettet hullet
 • Koblet rørene til innedelen og plassert de langs fasaden og klargjort for kobling til utedelen (NB! Ikke koble rørene til utedelen, det gjør installatøren). Er rørene for lange kan installatøren kappe og tilpasse rørene uten ekstra kostnad. Er de derimot for korte kan tilpasninger være nødvendig og kan medføre økte kostnader.
 • Har jordet strømuttak (stikkontakt) til varmepumpens utedel (på enkelte modeller er strømforsyning på innedelen). Er ikke dette klart til installatøren kommer bør det være tilgang til strøm med skjøteledning til utedelen

HVA GJØR INSTALLATØREN?

 • Kontrollerer at monteringen er korrekt utført og er i henhold til leverandørens monteringsanvisning.
 • Trykktester anlegget med 30 bar trykk.
 • Flusher rørene med nitrogen
 • Kobler til rørene og vakuumerer disse.
 • Igangsetter anlegget og kontrollerer trykk og temperatur.
 • Fyller ut oppstartprotokoll
 • Arbeid utover ovennevnte tilkommer med kr 860,- pr time. 


TA KONTAKT FOR
SELVMONTERINGSPAKKEN

  Ny varmepumpeBrukt varmepumpe

  Monteringspakker

  Du gjør meste av arbeidet selv. Installatøren kobler til rørene og igangsetter og tester varmepumpen.

  Du gjør noe arbeid selv. Vi står for all monteringsmateriell og kobler sammen anlegget, igangsetter og tester varmepumpen.

  Vi gjør alt arbeidet og stiller med all monteringsmateriell 


  VÅR EKSPERTISE - DIN TRYGGHET

  A1 Service AS er en F-Gass-godkjent bedrift og våre installatører er F-Gass-sertifiserte.

  En riktig utført montering er helt essensielt for at varmepumpen skal virke optimalt og mest mulig effektivt. 

  Hvorfor er service viktig? Hva er service og hva gjøres under en service? 

   

  Våre installatører er kurset og sertifisert gjennom Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

  SERVICEHEFTE

  Logg inn på Min Side for å se dokumentasjonen til din varmepumpe her.

  Les mer

  KUNDESERVICE

  Våre kunder er viktige for oss. Som kunde skal du alltid få førsteklasses kundebehandling.

  Les mer