Hva er varmepumpe-service?

vår service

Regelmessig service vil sørge for optimal og effektiv drift av varmepumpen, og sikrer dens levetid. Normalt bør service utføres av en autorisert installatør hvert 2. år. I tillegg bør man foreta en enkel rengjøring av filtrene selv hver 1-3 måneder. 

 • En varmepumpe som får regelmessig service går mer effektivt og har mye lengre levetid.
 • Du kan si det slik at for hver ”krone” du putter i varmepumpen, får du mer varme igjen.
 • En varmepumpe som er ren går lettere og krever mindre energi. Den avgir renere luft og inneklimaet blir bedre.
 • En service vi gi en umiddelbar økning i ytelsen.
 • Det er viktig at man foretar enkel rengjøring selv regelmessig for å opprettholde varmepumpens funksjonalitet. Ta ut og støvsug og/eller vask filtrene hver 1-3 måned. Ønsker du at vi skal gjøre dette for deg så ordner vi selvfølgelig det også. Ta kontakt for en abonnementsordning hvor vi gjør alt som trengs og følger opp varmepumpen slik at du ikke trenger å åpne varmepumpen en eneste gang.

Det er mange varmepumpebedrifter (og andre) som tilbyr service og serviceavtaler på varmepumper i dag. Det kan være vanskelig å forstå hva de forskjellige tilbyr og hvor omfattende servicen er. Noen utfører en nøye planlagt og god service med detaljert rengjøring, mens andre tilbyr en enkel rengjøring utenfra, som gjerne utføres av en ufaglært. Veldig forenklet pleier vi å si at, for å skille klinten fra hveten, kan man spørre om viften blir demontert for rengjøring. Å demontere vifte innebærer som regel så mye arbeid at mange ikke vil tilby dette i sin service, men er altså helt nødvendig for å forlenge levetiden til varmepumpen.

Hva gjør vi ved service?

 • Demonterer dekselet på innedelen og rengjør innsiden og utsiden av dekselet
 • Rengjør inni varmepumpen
 • Demonterer viftehjulet og rengjør denne
 • Støvsuger og rengjør kjølerillene
 • Bytter filtrene*
 • Foretar målinger av høytrykk, lavtrykk, temperaturer på arbeidsmedie i forskjellige tilstander, temperatur på innsuging og utblåsing, utregning av COP (effektivitet)
 • Monterer alt tilbake igjen og støvsuger og rydder etter oss. Foretar nye målinger etter service. 

* Filter byttes der det er behov og kommer i tillegg. 

TA KONTAKT FOR SERVICE

  Gir mindre varme enn tidligereVirker som normalt