STANDARD INSTALLASJON

Dette er inkludert i en standard installasjon

 • 50 km kjøreavstand fra Strømmen
 • Pakke ut og kontrollere produktet
 • Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg
 • Montering av varmepumpens utedel på betongmur
 • Hulltaking i trevegg (maks veggtykkelse 30 cm)
 • Installere kjølerør, strøm, signalkabel, dreneringsslange, veggfeste og vibrasjonsdemper
 • Tette hullgjennomføring i yttervegg
 • Teste produktet
 • Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen

Materialer som er inkludert i tjenesten

 • Veggstativ til utedelen
 • Vibrasjonsdempere
 • Inntil 4 meter kjølerør
 • Inntil 4 meter signalkabel mellom inne- og utedel
 • Inntil 4 meter dreneringsslange
 • Strømtilførselkabel
 • Festemeterialer
Dette er ikke inkludert i standard montering
 
 • Fremføring av nødvendig strømuttak enten det er ute/inne eller begge steder
 • Kjøring ut over 50 km fra Strømmen
 • Nødvendig installasjonsmateriell utover det som følger med varmepumpen
 • Spesialkonsoller, plastkanaler eller annet tilleggsutstyr
 • Montere varmepumpens innvendige del i høyder over to meter, på steder som er vanskelig å komme til eller som ikke gir tilstrekkelig åpent rom rundt varmepumpen
 • Bore gjennom murvegg eller betongvegg
 • Kanal for rørgjennomføring mellom varmepumpens innvendige og utvendige deler
 • PVC-kanaler med skjøter og vinkler
 • Fjerne emballasje og kjøre den bort til en miljøstasjon

Betingelser for installasjon av varmepumpe

 • Kunden eller en annen myndig person må være hjemme ved avtalt installasjonstidspunkt
 • Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montør uten at montøren må krype for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stilas
 • Varmepumpens innvendige del skal plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten
 • Montering av utedel krever minimum 30 cm høyde. Utedelen monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken.
 • Montering av varmepumpe på trevegg kan medføre vibrasjoner og ulyder. Ønsker kunden varmepumpen montert på trevegg vil dette ikke være godkjent reklamasjonsgrunnlag
 • Hvis sluttkunden ønsker å få produktet montert på et bakkestativ, må sluttkunden ha et fundament klart før avtalt installasjonstidspunkt.
 • Ved installasjon av varmepumpe med hurtigkobling med ferdige rørlengder er avstanden mellom innvendig og utvendig del begrenset av lengden på røret.
 • Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Enkelte varmepumper krever 16A
 • Byggteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter skal overleveres til montøren i skriftlig form, og informasjonen skal spesifisere vannrør, elektriske ledninger og andre ting som kan komme i konflikt med installasjonens festepunkter.
 • Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en sertifisert installatør
 • A1 Service AS fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som oppstår på grunn av montering av varmepumpen relatert til byggmessige svakheter og/eller mangelfull informasjon som f.eks. dårlig puss, sprø mur, konflikt med rørlegging og/eller elektrisk installasjon i eller på vegg, etc.
 • En installasjon må avbestilles senest 48 timer før avtalt installasjonstidspunkt for å unngå gebyr for sen avbestilling.

Tilleggsprodukter og -tjenester

Tillegg som kan være nødvendige for at det skal være mulig å gjennomføre installasjonen på grunn av lokale forhold, kan være:

 • Ekstra trekking av kjølerør/signal/strømkabel (gjelder ikke for varmepumpe med hurtigkobling)
 • Ekstra kjølemiddel (gjelder ikke for varmepumpe med hurtigkobling)
 • Spesialfeste for montering på lav murvegg
 • Trollflex vegg-gjennomføring
 • Hulltaking i murvegg
 • Hulltaking i betongvegg
 • Ekstra arbeid per time

Ytterligere tjenester og produkter som kunden kan velge å kjøpe, blant annet:

 • PVC-pakke for standardinstallasjon (4 meter), inkludert skjøter og vinklero PVC-kanaler per meter (gjelder ikke varmepumpe med hurtigkobling) 
 • Markstativ for å montere pumpen på bakken
 • Ekstra vibrasjonsdemper 4 stk.